Minh Anh
Education: Đại học Kinh tế Quốc dân
Work Days: Thứ 2-Thứ 7 hàng tuần

QUAN TRỌNG: Vaytien3s.net là website cung cấp thông tin. Khoản vay của bạn được thẩm định và giải ngân bởi ngân hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm - nghĩa vụ và quyền hạn thẩm định - giải ngân. Nếu bạn không đủ điều kiện vay sẽ bị từ chối theo điều kiện vay mà ngân hàng cung cấp. Vui lòng tham khảo chi tiết về điều kiện - hồ sơlãi suất và phí (nếu có) của khoản vay. Chúng ở các mục 1-2-3 trong bài viết.

Minh Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2008 và có thời gian làm việc ở: FPT, TP Bank với vai trò là hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.

Giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay một cách nhanh chóng, giải quyết dứt điểm hồ sơ.

Theo mình, sự chuyên nghiệp của mỗi nhân viên ngân hàng được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhất như: chào hỏi, gọi điện, xưng hô trong quá trình giao tiếp.

Được tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn cũng là lúc tôi cảm nhận được những giá trị mà họ tạo ra, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm giúp đỡ họ nhiều hơn. Xuất phát từ tâm lý phụng sự đó, những khách hàng sẽ yêu quý bạn nhiều hơn.