QUAN TRỌNG: Vaytien3s.net là website cung cấp thông tin. Khoản vay của bạn được thẩm định và giải ngân bởi ngân hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm - nghĩa vụ và quyền hạn thẩm định - giải ngân. Nếu bạn không đủ điều kiện vay sẽ bị từ chối theo điều kiện vay mà ngân hàng cung cấp. Vui lòng tham khảo chi tiết về điều kiện - hồ sơlãi suất và phí (nếu có) của khoản vay. Chúng ở các mục 1-2-3 trong bài viết.

Tôi đã hỏi vay tiền mặt qua lương của mình ở niều nơi tuy nhiên nhận thấy tại đây các bạn làm rất tốt, bên cạnh việc cung cấp thông tin các khoản vay rõ ràng khách hàng đủ điều kiện mới được vay lại còn cho những lời khuyên, so sánh lãi suất giúp khách vay. Nói chung là rất hài lòng mặc dù liên hệ vài lần mới được nghe máy, hơi buồn xíu!